Schließen

Vores
åbningstider

Mandag: 08:30 – 19:00
Tirsdag: 08:30 – 19:00
Onsdag: 08:30 – 19:00
Torsdag: 08:30 – 19:00
Fredag: 08:30 – 19:00
Lørdag: 08:30 – 15:00

Flemming Horsner

Privatlivspolitik

§ 1 Informationer om indhentning af personoplysninger

 1. Nedenstående informerer vi om indhentning af personoplysninger i forbindelse med benyttelsen af vores website. Under personoplysninger forstås alle data, som omhandler dig personligt, som f.eks. navn, adresse, mailadresse, forbrugsmønstre.

Ansvarlig for registrering af dine personoplysninger i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordnings art. 4, stk. 7 er:

 

Laboratoire Biosthétique Kosmetik GmbH & Co. KG
Gülichstraße 1-5
D-75179 Pforzheim
Mail: info@labiosthetique.de

 

Du kan kontakte vores samarbejdspartner ang. databeskyttelse:

 

VdE Service GmbH
Baden-Württemberg
Eduard-Pfeiffer-Straße 48
D-70192 Stuttgart
Mail: datenschutz@labiosthetique.de

 

 1. Når du kontakter os pr. mail eller vha. vores kontaktformular, registrerer vi de personoplysninger, som du oplyser (mailadresse samt evt. navn og telefonnummer). Vi registrerer dine personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse. Vi sletter disse personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at registrere dem, eller begrænser behandlingen heraf, såfremt der foreligger lovkrav om pligt til at opbevare disse personoplysninger.
 2. Såfremt vi i forbindelse med enkelte funktioner i vores tilbud gør brug af eksterne udbydere eller ønsker at anvende dine data i reklameøjemed, finder du nedenstående detaljerede oplysninger om disse procedurer. Her finder du også de fastsatte kriterier for, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.
 3. Såfremt vi i forbindelse med enkelte funktioner i vores tilbud gør brug af eksterne udbydere eller ønsker at anvende dine data i reklameøjemed, finder du nedenstående detaljerede oplysninger om disse procedurer. Her finder du også de fastsatte kriterier for, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

§ 2 Indhentning af personoplysninger i forbindelse med besøg på vores website

 1. Når du blot søger information på vores website, men ikke registrerer dig som kunde eller på anden måde giver os personoplysninger, registrerer vi kun de personoplysninger, som din browser sender til vores server. Når du ønsker at se vores website, registrerer vi nedenstående data, som er nødvendige for at kunne vise websitet og for at kunne garantere visningens stabilitet og sikkerhed. Dette sker i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1. Følgende personoplysninger registreres:
 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslet for informationssøgningen
 • Tidszone i forhold til GMT (Greenwich Mean Time)
 • Den pågældende sides indhold
 • Adgangsstatus/http-statuskode
 • Den i hvert enkelt tilfælde overførte datamængde
 • Fra hvilket website man er blevet ledt videre til dette website
 • Browser, styresystem og disses interface
 • Browser-sprog og software-version
 1. Herudover lagres der cookies på din computer i forbindelse med brugen af vores website. Cookies er små tekstfiler, som lagres på din harddisk, og som browseren anvender i forbindelse med informationssøgningen. En cookie indeholder informationer, som bestemmes af websitets ejer, hvilket i dette tilfælde er Laboratoire Biosthétique. Cookies er ikke særlige it-programmer. De kan ikke udføre handlinger, og de kan heller ikke overføre vira til din computer. De tjener udelukkende til at gøre internettet mere effektivt og brugervenligt.
 2. Anvendelse af cookies:

a) Dette website anvender følgende cookies, hvis omfang og funktion forklares nedenstående:

 • Transient cookies (se b)
 • Persistent cookies (se c)

b) Transient cookies slettes automatisk, når browseren slukkes. Disse omfatter især session cookies, som registrerer den såkaldte session-ID og samler browserens forskellige forespørgsler inden for rammerne af den pågældende session. Dette bevirker, at websitet genkender din computer, hvis du vender tilbage til vores website. Session cookies slettes, når du logger ud eller slukker browseren.

 

c) Persistent cookies slettes automatisk efter et bestemt tidsrum, som kan variere fra cookie til cookie. Disse cookies kan du til enhver tid slette i browserens sikkerhedsindstillinger.

 

d) Du har mulighed for at indstille din browser, så den passer til dine ønsker. Du kan f.eks. afvise at modtage third party cookies eller alle former for cookies, ligesom du kan slette cookies. I denne forbindelse gør vi opmærksom på, at du så måske ikke kan gøre brug af alle funktioner på vores website.

§ 3 Yderligere funktioner og tilbud på vores website

 1. Ud over informationssøgning tilbyder vi på vores website også en række ydelser, som du har mulighed for at gøre brug af. Dette kræver som regel, at du indtaster yderligere personoplysninger, som vi gør brug af for at kunne levere den ønskede ydelse. For disse personoplysninger gælder fornævnte bestemmelser i den europæiske databeskyttelsesforordning.
 2. Vi anvender til dels eksterne udbydere i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Disse eksterne udbydere er omhyggeligt udvalgt, forpligtet til at leve op til vores krav og underkastet jævnlig kvalitetskontrol.
 3. Desuden kan vi videregive dine personoplysninger til tredjepart, såfremt kontraktindgåelser og tilsvarende ydelser af os indgås i fællesskab med partnerfirmaer. Yderligere informationer herom modtager du, når du indtaster dine personoplysninger, eller i beskrivelsen af selve tilbuddet.
 4. Såfremt vore udbydere eller partnere har til huse i et land uden for EØF, vil der indgå informationer om følgerne heraf i beskrivelsen af selve tilbuddet.

§ 4 Dine rettigheder

 1. Over for os har du følgende rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger:
 • Ret til oplysning om, hvilke personoplysninger vi behandler
 • Ret til rettelse af forkerte personoplysninger eller sletning af personoplysninger
 • Ret til begrænset anvendelse af personoplysninger
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger
 • Ret til dataportabilitet
 1. Du har desuden ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger.

§ 5 Brug af vores webshop

 1. Når du bestiller varer i vores webshop, er det påkrævet, at du indtaster de personoplysninger, som vi har brug for til at kunne afvikle din ordre. De påkrævede personoplysninger er markeret; yderligere oplysninger er frivillige. Dine personoplysninger anvender vi til behandlingen af din ordre. Desuden er vi berettiget til at videresende betalingsoplysningerne til din bank. Det retslige grundlag hertil fremgår af den europæiske databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 S. lit. b. Du kan frivilligt oprette en kundeprofil, således at vi kan registrere dine personoplysninger til brug ved senere indkøb. Når du opretter en kundeprofil, registrerer vi dine personoplysninger. Du kan til enhver tid bede om sletning af disse personoplysninger. Du kan til enhver tid altid selv slette alle yderligere personoplysninger såvel som hele kundeprofilen.
  Desuden kan vi anvende dine personoplysninger til at holde dig opdateret om nye interessante produkter i vores sortiment eller til at tilsende mails med tekniske oplysninger.
 2. Handels- og skatteloven forpligter os til at opbevare din adresse samt betalings- og ordredata i 10 år. Vi har dog mulighed for efter 2½ år at begrænse behandlingen af sine personoplysninger. Dette betyder, at dine personoplysninger herefter kun anvendes til at opfylde lovgivnings bestemmelser.
 3. Ordreafgivelsen er TLS-krypteret for at forhindre, at tredjepart får uberettiget adgang til dine personoplysninger. Dette er anerkendt standard på internettet i dag.

§ 6 Tilsendelse af nyhedsbrev

 1. Du har mulighed for at abonnere på vores nyhedsbrev. Heri informerer vi løbende om vores interessante tilbud. Abonnementet er et aktivt tilvalg fra sin side. Abonnementets omfang såvel som produkterne og behandlingerne er omtalt i samtykkeerklæringen.
 2. I forbindelse med oprettelse af abonnement på vores nyhedsbrev anvender vi den såkaldte double obt in-procedure. Det betyder, at vi sender en mail til den mailadresse, som du har oplyst, og beder dig om at bekræfte, at du ønsker nyhedsbrevet tilsendt. Hvis du ikke bekræfter abonnementet inden for 24 timer, vil dine personoplysninger blive spærret, og efter en måned vil de blive slettet. Desuden registrerer vi den benyttede IP-adresse samt tidspunktet for bestilling og bekræftelse af abonnementet. Formålet hermed er at kunne dokumentere din indgåelse af abonnementet samt opklare et muligt misbrug af dine personoplysninger.
 3. Mailadressen er den eneste obligatoriske personoplysning, som vi har brug for til at kunne sende nyhedsbrevet. Yderligere personoplysninger er frivillige. De giver os mulighed for at henvende os personligt til dig. Efter at have modtaget din bekræftelse registrerer vi din mailadresse, så vi kan sende vores nyhedsbrev til dig. Det retslige grundlag hertil er omfattet af den europæiske databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 S. lit. a.
 4. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at få tilsendt nyhedsbrevet og hermed afbestille det. Tilbagekaldelsen foretages ved at klikke på det særlige link, som findes i mailen, som fremsendes sammen med hvert nyhedsbrev. Du kan også fremsende din tilbagekaldelse som mail til info@labiosthetique.dk eller kontakte os via kontaktrubrikken nederst på vores website.

§ 7 Indsigelse mod eller tilbagekaldelse af samtykke til behandling af personoplysninger

 1. Hvis du har givet dit samtykke til, at vi behandle dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Din tilbagekaldelse påvirker vores ret til at behandle dine personoplysninger.
 2. Hvis vi begrunder behandlingen af dine personoplysninger ud fra vore interesser, har du mulighed for at gøre indsigelse herimod. Dette er tilfældet, hvis dine personoplysninger ikke primært anvendes til at opfylde en købsaftale, som du har indgået, sådan som det fremgår af nedenstående beskrivelse af de enkelte funktioner.
 3. Du har naturligvis til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med reklame og dataanalyse. Dette kræver ingen yderligere begrundelse. Du kan få flere oplysninger om indsigelse mod behandlingen af personoplysninger i reklameøjemed her: Laboratoire Biosthétique Kosmetik GmbH & Co. KG, Gülichstraße 1-5, D-75179 Pforzheim. mail: info@labiosthetique.de.

§ 8 Brug af Google Analytics

 1. Dette website anvender Google Analytics, som er et webbaseret analyseværktøj fra Google Inc. Google Analytics anvender såkaldte cookies, som er små tekstfiler, der lagres på din computers harddisk og gør det muligt at analysere din brug af websitet. Den af cookien tilvejebragte information overføres som regel til en af Googles servere i USA, hvor den lagres. Hvis man aktiverer IP-anonymisering på dette website, vil din IP-adresse dog kun vises i forkortet form. Dette gælder i samtlige EU-lande samt i alle andre lande, som har ratificeret aftalen. Kun i undtagelsestilfælde vil din fulde IP-adresse overføres til en af Googles servere i USA og forkortes dér. Google vil på vegne af dette websites indehavere anvende de herved tilvejebragte informationer til at analysere din brug af websitet, til at sammensætte rapporter om aktiviteten på websitet og til at tilbyde websitets indehavere yderligere tjenesteydelser i forbindelse med anvendelsen af websitet og internettet.
 2. Google sammenkører ikke de registrerede IP-adresser med andre data.
 3. Du kan indstille din browser, så der ikke lagres cookies på din computer. I denne forbindelse skal du dog være opmærksom på, at du så ikke altid kan få det fulde udbytte af vores website. Desuden har du mulighed for at downloade en særlig browser plug-in, som forhindrer Google i at registrere og behandle de data, som cookien samler. Dette gælder også for IP-adressens vedkommende. Du kan downloade og installere en browser plug-in ved at klikke på dette link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Dette website anvender Google Analytics med tilføjelsen „_anonymizeIp()“. Herved videresendes IP-adresserne i forkortet form, således at de ikke kan føres tilbage til enkeltindivider. Såfremt de indsamlede data indeholder personoplysninger, bliver disse med andre ord straks slettet.
 5. Vi anvender Google Analytics for jævnligt at kunne analysere og forbedre brugen af vores website. Det statistiske materiale gør os i stand til at forbedre vores tilbud samt at indrette websitet, så det bliver mere interessant for dig som bruger. For at garantere en korrekt behandling af de personoplysninger, som rent undtagelsesvis overføres til USA, har Google underlagt sig bestemmelserne i EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Det retslige grundlag for brugen af Google Analytics er omfattet af den europæiske databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 S, lit. f.
 6. Oplysninger om ekstern udbyder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugerbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/dk.html, Oversigt vedr. databeskyttelse: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, Erklæring om databeskyttelse: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

§ 9 Anvendelse af social media plug-ins

 1. Vi anvender i øjeblikket følgende social media plug-ins: Facebook, Google+, Pinterest og Twitter. Vi anvender den såkaldte to-klik-model. Det betyder, at der i første omgang ikke videresendes personoplysninger til plug-in-udbyderne, når du besøger vores website. Plug-in-udbyderne er markeret med firkantede logoer. Ved at klikke på logoet har du mulighed for at kommunikere direkte med plug-in-udbyderen. Plug-in-udbyderen informeres først om, at du kigger på et bestemt tilbud på vores website, når du klikker på plug-in-logoet. Desuden overføres de i §2 oplistede personoplysninger. Ifølge udbyderens oplysninger anonymiserer Facebook i Tyskland straks brugernes IP-adresser. Aktiveringen af plug-ins starter overførslen af personoplysninger fra dig til den enkelte plug-in-udbyder. Personoplysningerne lagres hos udbyderen (i USA). Plug-in-udbyderne gennemfører især indsamlinger af personoplysninger i forbindelse med aktive cookies. Derfor anbefaler vi af sikkerhedsgrunde til først at slette alle cookies via browserens sikkerhedsindstillinger.
 2. Vi har ingen indflydelse på de registrerede personoplysninger eller måden, hvorpå de bliver behandlet. Vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang af lagringstiden for og formålet med behandlingen af personoplysningerne. Vi har heller ingen informationer om plug-in-udbydernes politik for sletning af personoplysninger.
 3. Plug-in-udbyderen lagrer dine personoplysninger og anvender dem i reklameøjemed, til markedsforskning og/eller til tilpasning af eget website. En sådan anvendelse tjener især (og også for ikke aktive brugere) til behovsorienteret reklame og til at informere andre netværksbrugere om dine aktiviteter på vores website. Du har ret til at gøre indsigelse mod dannelsen af sådanne brugerprofiler. Herom skal du rette henvendelse til den enkelte plug-in-udbyder. Vha. plug-ins giver vi dig mulighed for at interagere med de sociale medier og andre brugere heraf for herigennem at forbedre vores tilbud og for at gøre dem mere interessante for dig. Det retslige grundlag for anvendelsen af plug-ins er omfattet af den europæiske databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 S, lit. f.
 4. Overførslen af personoplysninger sker uafhængigt af, om du har oprettet en profil eller er logget ind hos plug-in-udbyderen. Hvis du er logget ind hos plug-in-udbyderen, overføres de personoplysninger, som vi har registreret, direkte til din profil hos plug-in-udbyderen. Hvis du klikker på knappen og f.eks. linker til websitet, registrerer plug-in-udbyderen også disse informationer på din profil. Det vil være synligt på din profil, at du har linket til websitet. Vi anbefaler, at du med jævne mellemrum logger af de sociale medier, og især før du klikker på knappen, fordi du herved undgår dataoverførsler til din profil hos plug-in-udbyderen.
 5. Yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med plug-in-udbydernes registrering af personoplysninger fremgår af plug-in-udbydernes erklæringer om databeskyttelse. Her finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder, når det gælder beskyttelsen af din privatsfære.

 

Facebooks erklæring om databeskyttelse findes her:

Erklæringen om databeskyttelse for Google+ findes her:

Pinterests erklæring om databeskyttelse findes her:

Twitters erklæring om databeskyttelse findes her:

§ 10 Anvendelse af Google-Remarketing

Dette website anvender Google-Remarketing, som er en serviceydelse hos Google Inc. Der er her tale om en funktion, som vi gerne vil gøre dig opmærksom på endnu engang. Google-Remarketing gør det muligt for os at vise vore reklameannoncer, efter at du har besøgt vores website. Dette sker vha. de cookies, som browseren har lagret på din computer, og som Google anvender til at registrere og behandle dine besøg på forskellige websites. Ifølge Google sammenkøres de personoplysninger, som registreres i forbindelse med remarketing, ikke med de personoplysninger, som i forvejen registreres og lagres hos Google. Ifølge Google foretages en anonymisering af personoplysningerne i forbindelse med remarketing. Hvis du ikke ønsker at få vist interesserelaterede reklamer, kan du deaktivere denne funktion her: https://adssettings.google.com/anonymous og http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Du har mulighed for én gang for alle at blokere for de cookies, som anvendes i forbindelse med visning af reklameannoncer, ved at downloade og installere dette browser plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Yderligere oplysninger såvel som de gældende databeskyttelsesbestemmelser i forbindelse med reklame og Google findes her: http://www.google.com/privacy/ads/.

§ 11 Anvendelse af Bing Universal Event Tracking (et)

På vores website registreres og lagres personoplysninger vha. bing ads. Personoplysningerne lagres i form af anonyme brugerprofiler. Der er tale om en ydelse fra Microsoft Coorporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Bing ads gør det muligt for os at følge brugernes aktivitet på vores website, når de via bing ads-annoncer når frem til sitet. Hvis du når frem til vores website via en bing ad-annonce, lagres der en cookie på din computer. På vores website er der integreret en bing uet-tag. Dette er en kode, hvormed der via cookie’en registreres en række ikke-personlige oplysninger om brugerens færden på websitet. Bl.a. registreres, hvor længe brugeren er på websitet, hvilke emner brugeren interesserer sig for, og hvordan brugeren har fundet vej til siden. Der registreres ikke oplysninger om din identitet.

De registrerede oplysninger overføres til Microsofts servere i USA, hvor de lagres i maks. 180 dage. Du har mulighed for at forhindre denne datastrøm ved at deaktivere cookies på din computer. Dette kan dog medføre, at du ikke kan udnytte alle websitets muligheder optimalt.

Desuden har Microsoft mulighed for at følge din færden på internettet på flere elektroniske apparater vha. den særlige cross-device-tracking. Dette gør det muligt for Microsoft at vise personlige reklamer på Microsofts websites og apps. Denne funktion kan deaktiveres her: http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out. Yderligere oplysninger om bings analyseydelser findes på bing ads website: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Microsoft og bing fremgår af Microsofts erklæring om databeskyttelse: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

§ 12 Anvendelse af affiliate-partnere

Vi arbejder tæt sammen med vores affiliate-partnere. Når du besøger et website, som tilhører en af vores affiliate-partnere, og klikker på nogle af tilbuddene, som vises der, ledes du direkte over til vores website. Vores affiliate-partner tjener penge, hvis du køber noget på vores website via det pågældende link. Produktets pris ændrer sig ikke over for vore kunder, men vi udbetaler en provision til vores affiliate-partner. I denne sammenhæng kan der ske registrering af de i §2 nævnte personoplysninger. Desuden lagres oplysninger om bestillingsnummer, kundenummer og de bestilte produkters nettoværdi. Personoplysningerne anvender vi til at foretage provisionsafregningerne med vores affiliate-partnere.

Det retslige grundlag herfor er omfattet af den europæiske databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 S, lit. f.

§ 13 Anvendelse af CloudFlare

Til sikring af vores website og til optimering af indlæsningstiden anvender vi CloudFlare som CDN (Content Delivery Network). Af denne grund ledes alle besøg på vores website gennem CloudFlares servere, hvor de lagres i form af ikke-deaktiverbare statistikker. CloudFlare oplyser, at de registrerede data som regel slettes i løbet af 4 timer og senest inden for 3 dage. Yderligere oplysninger om CloudFlares databeskyttelse finder du her: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/ og https://www.cloudflare.com/security-policy/

§ 14 Anvendelse af Google reCaptcha

Vi anvender Google reCAPTCHA på vores websites. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Vha. reCAPTCHA kontrolleres, om indtastningen af f.eks. en kontraktformular foretages af et menneske eller en robot. Til dette formål analyserer reCAPTCHA en række karakteristika i brugerens adfærd. Analysen starter automatisk, så snart brugeren besøger siden. I analysen indgår en række oplysninger som f.eks. IP-adresse, den tid, som brugeren opholder sig på siden, og antallet af museklik/-bevægelser. Disse data overføres til Google. reCAPTCHA-analysen foregår i baggrunden, og websites brugere gøres ikke opmærksom herpå. Behandlingen af personoplysningerne foregår på basis af den europæiske databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1. lit f. Websites ejer har berettiget interesse i at sikre sine reklametilbud mod misbrug i form af automatisk spionage og spam. Yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA samt Googles erklæring om databeskyttelse findes her: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy og https://policies.google.com/privacy.

§ 15 Bedømmelse af produkter

På vores website er det muligt for brugerne at afgive en bedømmelse af vore produkter. Din kommentar offentliggøres sammen med det brugernavn, som du har oplyst. Vi anbefaler at anvende et dæknavn i stedet for det rigtige navn. Det er påkrævet at oplyse et brugernavn. Alle andre oplysninger er frivillige. Når du skriver en kommentar, registrerer vi kun de oplysninger, som du indtaster. Hvis du er logget ind, når du afgiver din bedømmelse, lagres din mailadresse ligeledes. Denne registrering er påkrævet, fordi den giver os mulighed for at forsvare os mod anklager i forbindelse med evt. offentliggørelse af tekster med krænkende eller lovstridigt indhold. Vi har brug for din mailadresse, så vi kan kontakte dig, i tilfælde af at andre brugere måtte klage over din kommentar. Det retslige grundlag herfor er omfattet af den europæiske databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 s, lit b. Kommentarerne tjekkes ikke, før de offentliggøres. Vi forbeholder os ret til at slette kommentarer med krænkende og/eller lovstridigt indhold.

§ 16 Anvendelse af Google Maps

 1. På vores website anvender vi Google Maps. Hermed kan vi tilbyde dig interaktive kort direkte på websitet og give dig mulighed for en let og enkel anvendelse af kortfunktionen.
 2. Google modtager oplysninger om, at du har søgt den pågældende side, når du besøger vores website. Samtidig overføres de i §2 nævnte personoplysninger til Google. Dette sker uafhængigt af, om du er logget ind via en brugerprofil på Google eller ej. Er du logget ind på Google, bliver dine personoplysninger registeret direkte på din profil. Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger registreres på din profil hos Google, kræver det, at du logger ud, før du aktiverer funktionen. Google registrerer dine personoplysninger og anvender dem til reklame, markedsforskning og/eller behovstilpasning af eget website. Denne form for behandling af personoplysninger anvendes især – og dette gælder også for ikke-indloggede brugere – til behovstilpasset reklame og til at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på websitet. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af denne form for brugerprofiler. Hertil skal du selv henvende dig til Google.
 3. Yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med plug-in-udbydernes registrering af personoplysninger fremgår af plug-in-udbydernes erklæringer om databeskyttelse. Her finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder, når det gælder beskyttelsen af din privatsfære: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personoplysninger i USA og anerkender i denne forbindelse bestemmelserne i EU-US-Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.